25 februari, 2017

Grundläggning

Grundläggningen är själva basen för hela stommen.

För att undvika framtida sättningar eller problem med ras eller dylikt, se till att göra en ordentlig grundläggning. Underlaget måste vara jämnt och helt horisontellt. Grunden och byggnaden måste vara vågräta också efter att byggnaden har rests för att kunna fungera ordentligt. Det finns olika alternativ på grundläggningar, gemensamt för de alla är att underarbetet är det viktigaste. Klicka på länken nedan så öppnas en PDF med beskrivning av hur du gör grunden.

 

 Grundläggning